Εκτύπωση
Εμφανίσεις: 59

 

Πραγματοποιήθηκε από την επιτροπή αξιολόγησης η αποσφράγιση των 6 συνολικά προσφορών που κατατέθηκαν για την πενθήμερη εκπαιδευτική εκδρομή της Γ' τάξης στη Κρήτη από 13 έως 18 Δεκεμβρίου 2019 από τα παρακάτω ταξιδιωτικά γραφεία:

1. Vlassopoulos

2. Online Holidays

3. AtHolidays

4.Connection

5. Happy Days

6. Manessis

Η επιτροπή επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου Manessis Φιλελλήνων 4, 10557 Αθήνα, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, τις προσφορές προς οικονομικά αδύνατους μαθητές και την κάλυψη όλων των προδιαγραφών που είχε θέσει το σχολείο στην προκήρυξη της εκδρομής.